Tag Archives: HZ. ALÎ (R.A.)’İN FAZÎLETİ

Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Hazretleri buyurmuşlardır: “Ben ilmin medinesiyim (şehriyim), İmâm-ı Alî de kapısıdır. İlmi isteyen kapısına müracaat etsin.” Bu hadîs-i şerîf, İmâm-ı Alî (r.a.) Hazretleri’nin dîni bilgilerden çok haz duyduğunu ispat ediyor. Dini bir mesele için Hz. Muaviye (r.a.)’e müracaat olunduğunda: “İmâm-ı Alî (r.a.) Hazretlerine müracaat ediniz, zira benden âlimdir.” cevabını verir. “İmâm-ı Alî (r.a.) […]