Tag Archives: HUŞÛ İLE NAMAZ KILMAK

Beş Vakit Namazı Cemaatle Kılmak  Beş Vakit Namazı Cemaatle Kılmak. Dinimizin emirlerinden biri de, mescidlerde beş vakit namazı cemaatle kılmamızdır. Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere vasiyet ve emirlerinden biri de, mescidlerde beş vakit namazı cemaatle kılmamızdır. Efendimiz (s.a.v.) kişinin mescide istekle gidişini, o kişinin imânının kemâl derecesine ulaştığının bir işâreti saymıştır. Yine kişinin mescide ağır ve isteksiz […]

Namazı Bozan Şeyler Namazı Bozan Şeyler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Namaz kılan kimsenin, namaz içinde yemesi ve içmesi namazı bozar. Çünkü yemek ve içmek namaza aykırıdır. Kasden veya unutmak arasında fark yoktur. Namaz kılan kimsenin, dişlerinin aralığında kalan şeyi yemesi namazı bozmaz. Çünkü o dişin aralığında olan yemek, tükürüğe tâbi olduğu için, oruç dahî onun […]

Namazda Huşû Namazda Huşû. İbrahim (a.s.)’ın namazda iken kalb atışları iki mil mesâfeden duyulurdu. Bunun gibi bir kısım cemaatin tüyleri diken diken olur, benizleri sararır vücûdları tirtir titrerdi. Rivâyet olundu ki, Hâkk Teâlâ Musa (a.s.)’a vahyederek: “Ya Musa! Beni andığın zaman vücûdun titresin, beni anarken huşû ve itminan içinde bulun, beni andığın vakit dilin kalbinin […]

Namaz İle Allah’a Yaklaşmak Namaz İle Allah’a Yaklaşmak. Kul namâza başladığı zaman,”Allâh (c.c.)’a yaklaşmak için, namâz kılmaya niyet ettim, ediyorum” der ve böylece, Allâh (c.c.) ile kendisi arasında bir yakınlığın meydana gelmesine niyet eder.  Namâz kılan kimse, namâza başlarken bir yabancı gibidir. Bu sebeple de, Cenâb-ı Allâh kendisini, “Din gününün sahibi” (Fâtiha s. 4) ayetine […]

Pratik Fıkıh Bilgileri: Namaz Pratik Fıkıh Bilgileri: Namaz başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Cemaate yetişmek için sabah namazının sünneti terk edilebilir mi? Sünnetler içerisinde en kuvvetlisi, sabah namazının farzından önce kılınan iki rekâtlık namazdır. Çünkü bu namazla ilgili olarak, Hz. Peygamber’den (s.a.v.) bu namazın çok daha faziletli olduğuna dair, diğer nafile namazlar hususunda söylenmeyen sözler varid […]

Kuşluk Namazı Kuşluk Namazı. Kuşluk Namazı Nedir? Nasıl Kılınır? Kuşluk Namazı Ne Zaman Kaçta Kılınır? Kaç Rekattır? Ebû Zer (r.a.)’dan rivâyet edildiğine göre Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Her birinizin her bir eklemi (ve kemiği) için bir sadaka gerekir. Binaenaleyh her tesbih sadakadır, her hamd sadakadır, her tehlil sadakadır, her tekbir sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır, […]

Namaz Günahları Temizler Namaz Günahları Temizler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz Ebû Said el-Hudri (r.a.) Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu söyledi: “Beş vakit namaz, namaz aralarındaki vakitlere kefarettir.” Yani bir namazdan diğer namaza kadar işlenen bütün küçük günâhlar namaz sayesinde affolunur. Bundan sonra Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bir adamın bir işyeri olsa, işinden dolayı vücuduna toz, toprak […]

Hadîs-i şerîfte şöyle buyurulur: “Yüce Allâh, beş vakit namazı kullarına farz kıldı. Her kim, bunların hakklarından, hiçbir şeyi zâyi etmez, eksiltmez; abdestlerini tam ve güzelce alır; namazlarını vakitlerinde kılar; onların rükû ve huşû’larını tam yaparsa, kıyâmet günü, Yüce Allâh’ın onu bağışlayacağı, cennete koyacağı hakkında va’di vardır. Her kim de böyle yapmazsa, Allâh’ın ona bir va’di […]