Tag Archives: HRİSTİYANLIĞI BIRAKIP NEBÎ (S.A.V.)’İN DAVETİYLE MÜSLÜMAN OLANLAR

Nebî (s.a.v.) birgün Ayyaş b. Rebîa (r.a.)’i hristiyanları İslâm’a dâvet etmek için onların yurtlarına gönderir ve onlara şu tebliği yapmasını emir buyurur: “Ben Hz. Muhammed’e îmân ettim ve ben ona îmân edenlerin ilkiyim!’ de! Onlar sana hiçbir hüccet getirmezler ki, boşa gitmesin! Hiçbir yaldızlı kitap getirmezler ki, nûru sönmüş olmasın. Onlar sana kendi dilleriyle birşey […]