Tag Archives: HIRSIZLIK SUÇU VE CEZÂSI

Hırsızlık suçu ve cezâsı âyetlerde şöyle geçmektedir: “Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikâb ettikleri suça bir karşılık ve Allâh tarafından insanlara ibret verici bir ukubet olmak üzere ellerini kesiniz. Allâh azîz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir). Kim yaptığı zulüm ve haksızlıktan sonra tövbe edip halini ve işini düzeltirse Allâh tövbesini kabul […]