Tag Archives: HER MÜSLÜMANDA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER-1

Emniyet: Bir şeye güvenmek manasına geldiği gibi, insanda doğruluktan ileri gelen bir huy anlamına da gelir, insanların sırlarını ve mallarını güzelce saklamak da, bir emniyet halidir. Emniyetin karşılığı “Hıyânettir”, sözünde durmamaktır. Ferdleri arasında emniyet bulunmayan bir toplum geleceğinden güven içinde bulunamaz. Emniyeti kötüye kullanmak münafıklık alâmetidir. İtimad: Güvenmek ve emniyet etmek, bir şeye kalben güvenip […]