Tag Archives: HER MÜSLÜMANDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER-4

Hayır: İyilik demektir. Her helâl olan mal ve yarar da bir hayırdır, Allâh’ın ihsanıdır. Allâh rızasını kazanmaya sebeb olan her güzel iş bir hayırdır. Geçerli olan asıl hayır da budur. Hayrın karşıtı “Şerr”dir. Hakka ve yaratılışa uymayan ve kötü bir sonucu gerektiren her şey bir şerdir, fenalıktır. Herkes için iyilik istemeye “Hayırhahlık” denir. Bu ruhun […]