Tag Archives: HEM DÜNYEVÎ BAKIMDAN ZARARLI VE FAYDALI BAZI ŞEYLER

Ümmetin İmtihanı: Dünya Malı Ümmetin İmtihanı: Dünya Malı başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Kâ’b (r.a.), Peygamber (s.a.v.)’den şöyle duyduğunu rivayet ediyor: “Muhakkak ki her ümmet için bir imtihân vardır; benim ümmetimin imtihânı ise, dünya malıdır.” (Tirmizî)İsfehânî’nin Ebû Hüreyre (r.a.)’den yaptığı rivayette, Peygamber (s.a.v.) buyurdular ki: “Haberiniz olsun ki her cömert kişi cennettedir; bu Allâh (c.c.)’un […]