Tag Archives: HELÂL YEMEK HER İŞİN BAŞIDIR

Rızkı Artıran Vesileler Rızkı Artıran Vesileler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz “Ey insanlar! Sizi cennete yakınlaştıracak, cehennemden uzaklaştıracak hiçbir şey yoktur ki ben onu size emretmiş olmayayım ve sizi cehenneme yaklaştıracak, cennetten uzaklaştıracak hiçbir şey yoktur ki onu sizden nehyetmeyeyim. Rûhu’l-Emîn (Cebrâîl (a.s.), rızkıma tam olarak kavuşmadıkça nefsimin ölmeyeceğini kalbime soktu. Allâh (c.c.)’dan korkun ve rızk […]

Faziletli Meslekler Faziletli Meslekler. Çoğunlukla şu on meslek tercih edilip faziletli görülmüştür. Selef ekseriyetle şu on san’atı tercih ederlerdi: 1. Dikicilik. 2. Ticâret, 3. Nakliyecilik, 4. Terzilik ve ayakkabıcılık, 5. Elbise temizleyiciliği, 6. Nâlincilik, 7. Demircilik, 8. Eğiricilik, 9. Avcılık. 10. Kitâbcılık [muharrirlik]Abdülvehhab el-Varak (r.âleyh) diyor ki: “Ahmed b. Hanbel bana: “Hangi sanatla iştigâl ediyorsun?” […]

Haramın İnsan Üzerindeki Etkisi Haramın İnsan Üzerindeki Etkisi. Yiyecek, giyecek, içecek ve havamızın tenimiz üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olduğu gibi huy ve karakterimizi de etkilediği ve ağzımızdan girenlerin helâl ve temiz olmasına dikkat ettiğimiz gibi kulağımızdan giren sözlerin, gözümüzden giren görüntülerin de haram olmamasına çok dikkat etmeliyiz. Doktorlar, yediklerimizin organlarımız üzerinde etkili olduğunu, bazı […]

Her vasiyeti biz müslümanlara hayat veren, Nebî (s.a.v.) Efendimiz’in bizlere vasiyetlerinden birinde bütün gücümüzle çalışarak helâl, yani günâh olmayan bir rızkı kazanmamız, çevremize de bunu öğütlememiz, helâl kazançtan yememiz, giyinmemiz, çoluk çocuğumuza, aile ve yakınlarımıza, dîn kardeşlerimize yararlı olmamız istenmektedir. Mükellefler yeryüzünde bulundukları sürece helâl rızıklar bulurlar. Yeter ki; kul helâl talebinde samimî olsun. Hakk […]