Tag Archives: HAKK YOLCUSUNUN VAZİFELERİ

Ma’nevi yolda ilerlemek isteyen birinin ma’nen yükselip ilerlemesi, feyz nurlarından hakkıyla faydalanabilmesi diğer bir ifâde ile makamları geçebilmesinin şüphesiz günlük vird ve zikirlerine sımsıkı sarılmak ve devam etmekle mümkün olacağı gibi şu iki hakikatten de ayrılmaması gereklidir. Bunlardan birincisi: “Size neyi verirse alınız. Neyi yasaklarsa ondan da uzaklaşınız.” (Haşr s. 7) âyet-i celîlesine uyarak şerîat-ı […]