Tag Archives: HAKK GELDİ BÂTIL ZÂİL OLDU

“O’dur (Allâh, O Ma’bud-ı Kerîm’dir) ki Resûlü’nü Kur’ân ile ve Hakk Din ile gönderdi, O’nu her din üzerine yükseltmek (üstün kılmak) için, velev ki müşriklerin hoşuna gitmesin.” (Saff s. 9) Bu mübârek âyette, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’in ne gibi ulvî şeylerle ve ne gibi bir gayeyi te’min için peygamber gönderilmiş olduğunu bildiriyor. Evet, şüphe yok […]