Tag Archives: HAÇLI SEFERLERI’NİN İÇ YÜZÜ

Haçlılara “Birinci” Tokat Haçlılara “Birinci” Tokat başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. 1071 Malazgirt zaferinden 3 yıl sonra İznik başkent olmak üzere Türkiye devleti kuruldu. Anadolu’da Türkiye devletinin kurulması ve dünyanın en enerjik milletinin Küçük Asya’yı ikinci bir anayurt haline getirmesi, Avrupa’yı dehşet içinde bıraktı. Hıristiyanlar, ne pahasına olursa olsun Türkler’in Rumeli’ne atlamalarına engel olmak, hattâ onları […]

Haçlı Seferleri 1096-1291 yılları arasında meydana gelmiştir. İlk bakışta dîni nitelikli görünen bu seferlerin temel sebepleri, Türklere karşı destek arayan Bizans’ın siyasi güç kazanma, fakirleştirilmiş Avrupa halkının ekonomik avantajlar elde etme, papalığın ise Ortodokslar üzerinde nüfuz kurma gâyesinden başka bir şey değildi. Haçlı Seferleri, doğu dünyası ve insanlık değerlerini kaybetmemiş Avrupalılar tarafından, nefretle kınanmıştı. Maalesef, […]