Tag Archives: HACCIN GÜNÂHLARI YOK ETMESİ

Hacc ve Umre’nin Fazileti Hacc ve Umre’nin Fazileti. Umre, hacc’ın muayyen günleri dışında yapılan ziyârettir. Hacc ve Umre’nin Mükâfatı: “Birbiri ardınca hem hacc ve hem umre yapın. Zîrâ bunlar, körüğün demir, altın ve gümüşün pisliğini giderdiği gibi fakirliği ve günâhları giderir buyrulmuştur. Şartlarına Uygun Hac: “Kim Allâh (c.c.)  için haccederse, ne Refes ne de sapmazsa […]

Hacerül Esved Hacerül Esved. Kara taş olarakta bilinen cennet taşı Hacerül Esved ile ilgili yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Alî (r.a.)’in şöyle dediği anlatılır: “Resûlullâh (s.a.v.) ile Allâh (c.c.)’un Beyt-i Haram’ını tavaf ediyordum. Şöyle dedim: “Anam, babam sana feda olsun yâ Resûlallâh! Bu Beyt nedir?“Bunun üzerine şöyle buyurdu: “Yâ Ali, Allâhü Te’âlâ bu Beyt’i ümmetimin günâhlarına […]

Hacca Gidemeyenlere Teselli! 22 Temmuz 2020 Mevlana Takvimi yazımız, Hacca Gidemeyenlere Teselli! başlıklı olup zilhicce ayının fazileti ile ilgilidir. Hz. Âişe-i Sıddîka (r.anhâ) vâlidemiz, rivâyet ettikleri hadîste, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in şöyle müjde verdiklerini haber veriyorlar: “Zilhicce’nin ilk on gününün gecelerinden birini ihyâ etmesi, o kimsenin bir seneyi hacc ve umre ibâdetiyle ihyâ etmesi gibidir. Bu […]

Hacc İle İlgili İncelikler Hacc İle İlgili İncelikler başlıklı yazımız haccın fazileti ve haccda yapılan duaların kabulü ile ilgilidir. “Oraya (Hacca) gitmeye bir yol (imkân) bulan kimseye, Beytullah’ı haccetmesi, Allâh (c.c.)’un hakkı (olarak o kimseye farz)dır.” Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki, “Kim Allâh (c.c.) rızası için hacceder de hac esnasında kötü söz ve davranışlardan sakınır […]

Abdullâh b. Abbas (r.a.)’in şöyle dediği anlatılır: “Resûlullâh (s.a.v.) ile Mina’da bulunuyorduk. Yemen’den bir heyet, Resûlullâh (s.a.v.)’e geldi ve şöyle dedi: “Analar ve babalar sana feda olsun, bize haccın faziletini anlat.” Resûlullâh (s.a.v.) onların bu isteğine: “Olur.” diyerek devam buyurdu: “Kim olursa olsun, hacc ve umre niyeti ile evinden çıktığı vakit, adımlarını kaldırıp indirdiğinde ağaç […]