Tag Archives: HACCIN FAZÎLETİ

Hacerül Esved Hacerül Esved. Kara taş olarakta bilinen cennet taşı Hacerül Esved ile ilgili yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Alî (r.a.)’in şöyle dediği anlatılır: “Resûlullâh (s.a.v.) ile Allâh (c.c.)’un Beyt-i Haram’ını tavaf ediyordum. Şöyle dedim: “Anam, babam sana feda olsun yâ Resûlallâh! Bu Beyt nedir?“Bunun üzerine şöyle buyurdu: “Yâ Ali, Allâhü Te’âlâ bu Beyt’i ümmetimin günâhlarına […]

Hacca Gidemeyenlere Teselli! 22 Temmuz 2020 Mevlana Takvimi yazımız, Hacca Gidemeyenlere Teselli! başlıklı olup zilhicce ayının fazileti ile ilgilidir. Hz. Âişe-i Sıddîka (r.anhâ) vâlidemiz, rivâyet ettikleri hadîste, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in şöyle müjde verdiklerini haber veriyorlar: “Zilhicce’nin ilk on gününün gecelerinden birini ihyâ etmesi, o kimsenin bir seneyi hacc ve umre ibâdetiyle ihyâ etmesi gibidir. Bu […]

Hacc İle İlgili İncelikler Hacc İle İlgili İncelikler başlıklı yazımız haccın fazileti ve haccda yapılan duaların kabulü ile ilgilidir. “Oraya (Hacca) gitmeye bir yol (imkân) bulan kimseye, Beytullah’ı haccetmesi, Allâh (c.c.)’un hakkı (olarak o kimseye farz)dır.” Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki, “Kim Allâh (c.c.) rızası için hacceder de hac esnasında kötü söz ve davranışlardan sakınır […]

Rivâyet edilir ki: Şeytân hiçbir zaman arefe günü düştüğü zillet, küçüklük ve horluğa düşmemiştir. Cenâb-ı Allâh (c.c.)’un rahmetinin indiğini ve büyük günâhları affettiğini gördükçe şeytân ezilir, perişân olur. Zîrâ öyle günâhlar vardır ki ancak Arafat’ta vakfe yapmak ona keffâret olabilir. Hadîs-i şerîfte şöyle buyurulmuştur: “Günâhı en büyük insan, Arafat’ta vakfe yapıp da, Allâh (c.c.)’ün, kendisini […]