Tag Archives: FİTNE DEVRİ HÂDİSELERİ

40 Hadisi Şerif (1-20) 40 Hadisi Şerif (1-20) Nebî (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “Ümmetime kim dini ile alâkalı kırk Hadîs ezberler/ezberletirse, Allâh (c.c.) onu kıyâmet gününde fakîhler ve âlimler zümresine dahil eder.” (İbnu’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, c.1, s.120) 1. “Bütün semâvî kitâbların anahtarı, Besmele-i Şerîf’tir.” (Câmi‘u’s-Sağîr) 2. “Cenâb-ı Hakk’ın ni’metlerine şükür, o ni’metin zevâline emandır (elden gitmesine güvencedir).” […]

Evin Reisi Erkektir Evin Reisi Erkektir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. İslam’ın kelime anlamı “teslim olmak” demektir. Oysa bizim toplumumuzda din deyince maalesef çoğu zaman sadece namaz, abdest, oruç, gibi dinin ibadetle ilgili bölümleri akla geliyor. Dinin muamele ile ilgili bölümleri ise sanki bizim keyfi seçimimize bırakılmış gibi bir algı var çoğumuzda. İbâdetleri yapmakla kendimizi dindar […]

Fitne Devrinde Yapılacaklar Fitne Devrinde Yapılacaklar nelerdir? Fitne devri ve ahir zaman aynı zamanda mıdır? Fitne çıktığında Peygamberimiz(s.a.v.) bize neleri yapmamızı tavsiye etmektedir? Bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabı yazımızda. Şüphesiz, Resûlullâh (s.a.v.) fitneler hakkında ümmetini ikaz etmiş ve fitne zuhur ettiğinde ne yapmamız gerektiğini de emir buyurmuştur. Fitnelerin yere inmesi hakkında Usâme (r.a.) […]

Resûl-i Ekrem (s a.v.) Efendimiz: “Karanlık geceler gibi fitneler olmadıkça kıyâmet kopmayacaktır. Kişi mü’min olarak sabah eder, kâfir olarak akşamlar ve dînini az bir dünya metaına karşılık satacaktır.” buyurmuştur. (Müslim) Yine hadîs-i şerîfte şöyle varid olmuştur: Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz bir gün yüzü kıpkırmızı olduğu halde telâşla dışan çıktı ve: “Lâ İlâhe İllallâh (Allâh’tan başka […]