Tag Archives: FÂTİHA’NIN TASAVVUFÎ TEFSİRİ

Tasavvufun Gayesi Tasavvufun Gayesi. Tasavvuf yolunun gâyesi, insanın nefsânî duygularının arınması ve kalbinde mevcut olan hastalıklarının tedavi edilip, Efendimiz (s.a.v.)’in şefâatine mazhar olunacak hâle ermeye çalışmaktır. Tarikâtın (tasavvuf yolunun) gâyesi, insanın nefsânî duygularının arınması ve kalbinde mevcut olan hastalıklarının tedavi edilip, kıyâmet gününde Efendimiz (s.a.v.)’in şefâatine mazhar olunacak hâle ermeye çalışmaktır. Seyyid Ahmed Er Rifâî […]

Piri Türkistan Ahmet Yesevi’den İnciler Piri Türkistan Ahmet Yesevi’den İnciler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz Ey Dostlar! Câhillerle dostluk kurmaktan sakınınız. İslâmiyetin emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan kimse, insanı Allâhü Te‘âlâ’ya kavuşturan yolda ilerleyemez. Gönlü ve kalbi ile dünyâ düşünce ve işlerinden sıyrılıp, yalnız Allâhü Te‘âlâ’ya yönelmedikçe, hakîkat meydanında bulunmak mümkün değildir. Bunlar hakkı idrâk […]

Kuran’ı Tefsir Edebilmenin Şartları Kuran’ı Tefsir Edebilmenin Şartları. Kuran-ı Kerim’i tefsir edebilmenin şartlarını sizler için derledik. Aşağıdaki 15 ilme sahip olmaksızın Kur’ân-ı Kerîm’i tefsire kalkışmak caiz değildir. Kim bunları bilmeden tefsir ederse, kendisinden nehy olunan rey ile tefsir etmiş olur. Lügat ilmi: Bu ilimle, kelimenin o dilde ifade ettiği mânâlar bilinir. Mücahit (r.a.), “Allâh (c.c.)’a […]

Şeyhul Ekber Muhyiddin Arabi Şeyhul Ekber Muhyiddin Arabi Hazretlerinin hayatını ve eserlerini konu alan yazımız Muhyiddin Arabi hazretlerinin eserlerinin ve fikirlerinin günümüze yansımalarını incelemektedir. Ebussuud Efendi’nin Marûzât’ında zikredilmiştir ki, Ebussuud Efendi’ye “Şeyh Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin “Füsûsu’lHikem” isimli eserindeki bazı sözleri şerî‘ata uymamaktadır. O eseri kendinden sonra gelenleri sapıtmak için yazmıştır. Onu okuyan mülhiddir.” diyen kimsenin sözünün […]

“Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allâh’a mahsustur.” Hamd üç şekilde olur: Sözle hamd: Cenâb-ı Allâh’ın, peygamberleri (a.s.)’ın dilleri üzerine, kendi nefsini övdüğü şeylerle kişinin, lisanı ile Allâh’a hamd ü senâ etmesidir Fiilî hamd: Kişinin beden ile yapılan ibâdetleri yapmasıdır, ve kerim olan Allâh’a yönelerek, kişinin Allâh rızası için […]