Tag Archives: fatih sultan mehmed

Fatih Devrinde Türk Akıncıları Fatih Devrinde Türk Akıncıları. Fâtih Sultan Mehmed, son yıllarında, 25 kadar devletle birden tek başına savaşa girmişti. Bu savaşı kazanmak için, akıncı ordusundan faydalandı. Osmanlı Devletinin Avrupa’da yaptığı baş döndürücü fetihlerin sırlarından biri, “akıncı” denen askerî sınıfın varlığıdır. Bugünün “komando”larına karşılık olan akıncılar, düşmanın iktisadî ve mânevî yapısını altüst ederek, savaşın […]

Tek Ölçü Sünnet-i Seniyye’dir Tek Ölçü Sünnet-i Seniyye’dir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Ülkemizde Müslümanların içerisine düştüğü ve İslâmî terakkîye mâni olan en önemli hastalıklardan bir tanesi de Müslümanların peşlerinden gittikleri liderleri ve şeyhleri için “Benim şeyhim ve liderim ne yaparsa doğrudur, o yanlış yapmaz, onun bir bildiği vardır.” anlayışıdır. Bu yanlış anlayışa karşı Muhterem Ömer […]

Fatih Sultan Mehmed’in İnsan ve Çevre Sağlığı ile ilgili Vakfiyesi Fatih Sultan Mehmed’in İnsan ve Çevre Sağlığı ile ilgili Vakfiyesi. Sultan Fatih’in insan ve çevre sağlığına dikkat çeken vakfiyesini sizler için derledik “Ben ki İstanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed, bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kaim ve malumu’l-hudud […]

İstanbul’un Fethi İstanbul’un fethi dünya tarihinin en büyük olaylarından biridir. Peygamberimiz (s.a.v.) hadisinde geçen müjdeli şehir İstanbul’da, Fatih Sultan Mehmed tarafından 29 Mayıs 1453’te aşılamaz denen surlar aşılarak bir tarih yazıldı. Batılılar fethin şokunu atlatmak ve şehrin Türkler’in eline geçmesini küçümsemek için İstanbul’un açık unutulan bir kapı yüzünden düştüğünü uydurup, kendilerini teselli etmişlerdi. Peki, Fatih’in […]