Tag Archives: ESMÂÜ’L HÜSNÂ’DAN EŞ-ŞEHÎD (C.C.)

Şehîd, görünen ve görünmeyen her şeyi bilen ve gören anlamındadır. Allah (c.c.)’a görmediği, bilmediği, ilminin nüfuz etmediği bir şey mevcut değildir. İnsanların görmedikçe bilmeyecekleri bütün hadiseleri O (c.c.) kemâliyle bilir. Hatta ne zaman, nerede, kimin eliyle bir hadise vuku bulacaksa, onu da önceden bilir. Yine geçmiş vak’aları hep bilir. Hani çok kere “Allah (c.c.) her […]