Tag Archives: ESMÂÜ’L HÜSNÂ’DAN EL-VELİYY (C.C.)

Velîyy, işleri düzenleyen, yöneten, idare eden, yardım eden ve destek verendir. Velîyy ismi Kur’ân’da şöyle geçer: “O, Velî’dir, Hamîd’dir.” (Şûrâ s. 8) Yine Kur’ân-ı Kerim’de Hakk Te‘âlâ Hazretleri, “Allâh, îmân edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise tâğûttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara sü­rükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalırlar.” (Bakara s. 257) […]