Tag Archives: ESMÂÜ’L HÜSNÂ’DAN EL-MECÎD (C.C.)

“Allâh’ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir, ey ev halkı süphesiz O, övülmeye layık olandır, Mecîd’dir.” (Hûd s. 73) Mecîd, mecd sıfatına sahip olan demektir. Mecd de büyüklük, genişlik, bolluk ve üstünlük ifade etmektedir. Allâh (c.c.)’un zatı en yücedir. Bütün fiilleri güzeldir. Zatın yüceliği ile fiillerinin güzelliği bir araya geldiğinde mecd ortaya çıkar. Allâh (c.c)’a ne […]