Tag Archives: ESMÂÜ’L HÜSNÂ’DAN EL-HAKK (C.C.)

Hakk, inkârı mümkün olmayan, ispat edilmesine gerek duyulmayan, varlığı kabul edilendir. Allâh (c.c.), ezelî ve ebedîdir. Kâinatta olan ve akıp duran hadîseler ise hep Allâh (c.c.)’un yaratmasıyla vücut bulmaktadır. Şu anda âlemde neler varsa O (c.c.)’un kudretinin eseridir. Bundan sonra neler yaratılacaksa yine O (c.c.)’nün var etmesiyle meydana gelecektir. Hakîki mânada var olan yalnız Allâh […]