Tag Archives: ESMÂÜ’l HÜSNÂ’DAN EL-BÂ’İS (C.C.)

Bâ’is ismi daha çok ruh vermek (diriltmek) anlamına gelmektedir. Hiç şüphesiz Allâh (c.c.), kıyâmet günü bütün ölülere yeniden hayat verecek kabirlerde olanları diriltecek ve onları yaptıklarından sorguya çekecektir. İnsanı hiç yokken hayat sahasına getiren Allâh (c.c.), öldükten, toz toprak olduktan sonra tekrar diriltmeye elbette kâdirdir. Bütün insanları kabirlerinden kaldırıp Mahşer yerine sevk edecek ancak O […]