Tag Archives: ESKİ GİYECEKLERİMİZİ SADAKA VERMEK

İnfak Çeşitleri İnfak Çeşitleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Arapça’da rızık, pay ve hisse demektir. Cenâb-ı Hâkk “Size verdiğimiz rızka şükredeceğiniz yerde, onu vereni mi yalanlıyorsunuz?” (Vakıa s. 82) buyurur. Yani rızık kişinin nasîbi olup, başkasına değil, sadece ona mahsus olan şey demektir. Bazı ulemâ ise, “rızık yenilen veya kullanılan her şeydir” demişlerdir ki, bu bâtıldır. […]

Ömür Nasıl Uzar? Ömür Nasıl Uzar? Ecel değişmezken ömrün uzamasından maksat, ömrün bereketlenmesidir.    “Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır.” (Heysemi) Ecel değişmezken ömrün uzamasından maksat, ömrün bereketlenmesidir. Âhirete hayır ve hasenat için verilmiş bir sermaye olan insan ömrünün uzaması, bu sermaye ile daha çok kâr elde etmek manasınadır. Buna göre ömrün müddetinde bir […]

Cimrilikten Kaçının Cimrilikten kaçının. Cimrilik dünya hayatımızda malı paylaşamama hırsından kaynaklı bir hastalıktır. Cimrilik önceki ümmetlere helak sebebi olduğundan çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Cimrilik ile ilgili yazımızı istifadenize sunuyoruz. Dünyanın fitneleri çok ve afakları geniştir. Fakat mallar dünya fitnelerinin en büyüğü, meşakkâtlerinin en baskını ve korkuncudur. Maldaki en büyük fitne, herkes mala muhtaç olduğundandır. Mal […]

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in bizlere vasiyetlerinden biri de yeni elbise yaptırıp, alıp giydiğimiz takdirde, eski elbiselerimizi, eski ayakkabılarımızı yoksul bir kimseye sadaka olarak vermeyi adet edinmemiz hakkındadır. Zirâ Efendimiz (s.a.v.), yeni yaptırmış olduğumuz giyim ve kuşamları sadaka olarak vermemizi buyurmamışlardır. Çünkü, kulun nefsi her vakit için sürekli yeni giyimleri takip etmeye eğilimli olur. Böylece, nefsin istemediğini […]