Tag Archives: ERİŞİLMEZ SAHÂBİ: HZ. EBÛ BEKİR (R.A.)

Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’e Söven Zındıktır! Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’e Söven Zındıktır! başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Kıyâmet gününe kadar okunacak olan Kur’ân’da Allâh (c.c.), Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’in tevbelerini kabul edip affettiğine dair âyet indirmiştir. “Andolsun ki Allâh, Müslümanlardan bir grubun kalpleri eğrilmeye yüz tuttuktan sonra, Peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle ensarı affetti. Sonra da onların […]

Dinin Temeli Ashabı Güzin (r.a.e.) Dinin Temeli Ashabı Güzin (r.a.e.) başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Her şeyde serbestliğin yaygın olduğu bu zamanda biz müslümanlar arasında da dînin pek çok meselelerinde ihmâlkârlığın ve başıboşluğun rengi göze çarpmaktadır. Aynı şekilde Sahâbe-i Kirâm (r.a.e.)’in kıymetini bilmek, onlara hürmet ve saygılı olmak hususunda haddinden fazla eksiklik vardır. Hatta daha ileri […]

Dört Büyük Halife’nin Güzel Ahlakı Dört Büyük Halife’nin Güzel Ahlakı başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Birgün Hz. Alî (r.a.) hastalanmıştı. Hz. Ebûbekir (r.a.) haberdâr olarak, Hz. Ömer ve Hz. Osmân (r.anhümâ)’ya şöyle dedi: “Alî, hastalanmış, onu ziyârete gidelim.” Kabûl ederler berâberce Hz. Alî (r.a.)’in kapısı önüne gelirler. Hz. Alî (r.a.) onları karşılar. O esnâda Hz. Alî […]

Hz. Ebû Bekir (r.a.) temiz bir hayat geçiren iffetli bir kişi idi. Faziletten ayrılmazdı ve daima iyilik yapmayı severdi. İslâmiyet’ten önce, doğruluğu ve insanları sevmesi ile tanınan, güvenilir bir tüccardı. Câhiliyet devrinin kötülüklerinden uzak kalmıştı ve fenâ hallerinden kaçınırdı. Câhiliyet devrinde bile bir damla içki içmemiştir. Her türlü şeyin yapılmasında hiçbir sakınca görülmeyen o câhiliyyet […]