Tag Archives: EN FAZÎLETLİ AMEL ALLÂH’I ZİKİRDİR

Allah (c.c)’un Zikriyle Mecnun Olmak Allah (c.c)’un Zikriyle Mecnun Olmak başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Abdullah bin Büsr (r.a.)’den; Bir sahâbi “Ya Resûlullâh, İslâm’ın emirleri çoktur. Bana bir yol edinip kendisiyle devamlı meşgul olacağım bir şey söyle” deyince, O (s.a.v.) “Dilin her zaman Allâh (c.c.)’un zikriyle taze ve ıslak bulunsun” buyurdu. (İbn-i Ebi Şeybe) İslâm’ın emirlerinin […]

Muharrem Ayının Birinci Günü Okunacak Dualar ve Yapılacak Zikirler Muharrem Ayının Birinci Günü Okunacak Dualar ve Yapılacak Zikirler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. 1. Aşağıdaki duâ, üç defa okunmalıdır: Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Ve sallâllâhu ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihî ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlike’l-‘azîmi ve cûdike’l-‘amîmi’l-mu‘avveli ve hâzâ ‘âmun cedîdün kad akbele nes’elüke’l-‘ısmete fîhi […]

Gündüz Zikir Yapılacak Son Üç Vakit Gündüz Zikir Yapılacak Son Üç Vakit. Gündüz sabah namazı vaktinin girmesinden, akşam gün batımına kadar olan zaman diliminde 7 adet zikir (vird) vakti vardır. Gündüz sabah namazı vaktinin girmesinden, akşam gün batımına kadar olan zaman diliminde 7 adet zikir (vird) vakti vardır. Bu yazıda beşinci, altıncı ve yedinci vakitten […]

Hz. Fatıma’nın Allah’ı Zikretmesi Hz. Fatıma’nın Allah’ı Zikretmesi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Alî (r.a.), Hanımı Hz. Fatıma (r.anhâ) annemizin bir menkıbesini anlatır: “O kendi elleri ile değirmeni çevirirdi. Bu yüzden elleri nasır bağlamıştı. Su kırbasını kendisi doldurarak getirirdi. Bu yüzden kırbanın iplerinden göğsünde izler meydana gelmişti. Evin her tarafını kendisi temizlerdi. Bundan dolayı elbisesi […]

Gündüz Zikir Yapılacak 3. ve 4. Vakit Gündüz Zikir Yapılacak 3. ve 4. Vakit başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Gündüz sabah namazı vaktinin girmesinden, akşam gün batımına kadar olan zaman diliminde 7 adet zikir (vird) vakti vardır. Bu yazıda üçüncü ve dördüncü vakitten bahsedilmiştir. Gündüzün üçüncü amel ve vird zamanı kaba kuşluk vaktinden başlayıp zevâl vaktine […]

Gündüz Zikir Yapılacak İki Vakit Gündüz Zikir Yapılacak İki Vakit başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Gündüz sabah namazı vâktinin girmesinden, akşam gün batımına kadar olan zaman diliminde 7 adet zikir (vird) vakti vardır. Bu yazıda ilk iki vâkitten bahsedilmiştir. Birinci vâkit; Sabah namazı vâktinin girmesinden güneşin doğmasına kadarki süre içinde zikir yapılacak vâkittir. Bu vâkit için […]

Salavatı Şerife Salavatı Şerife. Peygamber Efendimiz “Kim, Bu Salâvatı Şerîfeyi bir def’a okursa, bana on iki bin salâvat getirmiş olur” Buyurmuştur. Hadîs-i şerîfte: “KİM, BU SALÂVAT-I ŞERÎFEYİ BİR DEF’A OKURSA, BANA ON İKİ BİN SALÂVAT GETİRMİŞ OLUR” buyurulmuştur.“Allâhümme salli ‘alâ Muhammedi’n-nebiyyi ‘adede men sallâ ‘aleyhi mine’l-ahyâri ve ‘adede men lem yusalli ‘aleyhi mine’l-esrâri ve ‘adede […]

Sabahları Zikir ve Tefekkür ile Uğraşmak Sabahları Zikir ve Tefekkür ile Uğraşmak başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hâkk yolcusu, sabah namazını kıldıktan sonra Kur’ân okumaya ve çeşitli şekillerde zikretmeye, hamd ve tesbih etmeye başlar. Allâh (c.c)’un azâmetini, nimetlerini, insanın hesap ettiği ve edemediği, bildiği ve bilmediği yerlerden O (c.c.)’un lütuf ve ihsânının kendisine nasıl kesintisiz olarak […]

Ameller Mükafatına Göre Beş Kısımdır Ameller Mükafatına Göre Beş Kısımdır. Ameller karşılıklarına göre beş kısımdır: Karşılığı bir misli olan, vacip kılan, karşılığı on misli olan, karşılığı yedi yüz misli olan ve sevâbını Allâhü Te‘âlâ’dan başkasının bilmediği ameller Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdular:“Ameller karşılıklarına göre beş kısımdır: Karşılığı bir misli olan, vacip kılan, karşılığı on misli […]

Allah’ı Zikretmenin Üstünlüğü Zikir, hatırlayıp anmak demektir. İnsan Allah’ı ya diliyle zikreder; Kur’an okumak, dua etmek, Allah Teâlâ’yı güzel isimleriyle anmak gibi; ya kalbiyle zikreder; Allah Teâlâ’nın varlığını gösteren delilleri, yani kâinâtı ve Kur’an’da sözü edilen her şeyi düşünmek gibi; yahut bedeniyle zikreder; namaz başta olmak üzere bedenle yapılması gereken bütün görevleri yapmak gibi. Her ne suretle olursa […]