Tag Archives: EHL-İ KİTAP’TAN NEBÎ (S.A.V.)’E ÎMÂN EDENLER

Nebî (s.a.v.)’in Hz Ali (k.v.)’ye Vasiyyeti-3 Nebî (s.a.v.)’in Hz Ali (k.v.)’ye Vasiyyeti-3 başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. “Yâ Ali! Komşuna kâfir de olsa ikrâm et. Bunun gibi kâfir de olsa, misâfire ikrâm et, annene babana, kâfir de olsalar ikrâm et. Kâfir de olsa dilenciyi reddetme. Şüpheli şeyleri yiyenin dîni örtülü, kalbi kara olur. Haram yiyenin kalbi […]

Kurtuluşa Eren Topluluk Kurtuluşa Eren Topluluk. Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in: “Kurtuluşa eren fırka bana ve ashabıma uyan fırkadır” anlamındaki hadîs-i şerîfin müjdesine eren mutlu fırka Ehl-i Sünnet fırkasıdır. Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’e: “Kurtuluşa eren fırka hangisidir” diye sorulduğunda: “Benim ve Ashabımın bulunduğu yola uyanlardır’’ buyurmuşlardır. Saadet devrinden günümüze kadar, Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in ve Ashâbı (r.a.e.)’nin yoluna tabî […]

Özetle Ehli Sünnet İtikadı Özetle Ehli Sünnet İtikadı. Ehl-i sünnet, Peygamberimiz (asm) ve sahabeyi örnek kabul eden Müslüman toplumunun büyük bir kısmına denir. Sünnete bağlı olduğu ve cemaat ruhundan ayrılmadığı için “Ehl-i Sünnet ve’l-cemaat” adıyla da anılır. Allâh (c.c.)’dan başka ilâh yoktur. Bütün kemâl sıfatlarıyla muttasıftır. Bütün noksan isimlendirmelerden de münezzehtir. Allâh (c.c.)’un dişilik erkeklik düşünülmemek kaydiyle melekleri […]

Abdurrahmân bin Avf (r.a.) şöyle anlatıyor: Hz. Muham­med (s.a.v.)’in peygamberliğinin bildirilmesinden önce tica­ret için Yemen’e gitmiştim. Askalan bin Ebî Avâlim’in evinde misâfir olmuştum. O çok yaşlı, zayıf, âdetâ kuş yavrusu gibi kalmış bir ihtiyârdı. Her gidişimde “Sizin aranızdan, şeref ve şöhret sâhibi ve dîninize muhâlefet eden bir kimse çıktı mı.” diye sorardı. Ben de “hayır” […]