Tag Archives: EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN FAZÎLETİNE DAİR HADÎS-İ ŞERÎFLER

40 Hadisi Şerif (1-20) 40 Hadisi Şerif (1-20) Nebî (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “Ümmetime kim dini ile alâkalı kırk Hadîs ezberler/ezberletirse, Allâh (c.c.) onu kıyâmet gününde fakîhler ve âlimler zümresine dahil eder.” (İbnu’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, c.1, s.120) 1. “Bütün semâvî kitâbların anahtarı, Besmele-i Şerîf’tir.” (Câmi‘u’s-Sağîr) 2. “Cenâb-ı Hakk’ın ni’metlerine şükür, o ni’metin zevâline emandır (elden gitmesine güvencedir).” […]

Hadis-i Şeriflerin Allâh Tarafından Muhafazası Hadis-i Şeriflerin Allâh Tarafından Muhafazası. Hadis kelime anlamı itibari ile Peygamberimizin sözlerinin yanı sıra fiil ve davranışlarının sahabeler aracılığı ile aktarılması olarak bilinir ve sened ile metinlerden oluşur. Allâh Resûlü (s.a.v.)’in hadislerini himaye edebilmek için ilk rıhleleri Sahâbe (r.a.e.) başlatmıştı. Cabir b. Abdullah (r.a.) tek bir hadisi almak için Medine’ye […]

Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor: “Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki: “Ademoğlu nesillerinin en temizinden süzüle süzüle gelerek içinde bulunduğum nesilde ortaya çıktım.” (Buhârî) Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: “Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki: “Bana bir mü’min selâm verdi mi, kendisine mukabele etmem için Allâh ruhûmu bedenime iade eder. Ben de mutlaka selâma mukabele ederim.” (Ebû Dâvud) Hz. Enes (r.a.) […]