Tag Archives: EBÛBEKİR (R.A.)’İN ALLÂH (C.C.) KORKUSU

Allah Korkusu Allah Korkusu‘nun bir kimse üzerinde bazı alametleri vardır. Bu alametler ile ilgili yazımızı istifadenize sunuyoruz. Mâlik b. Dinar (rh.a.) şöyle der: “Bir kimse, özünde korku alâmetini ve ümit nişanını görürse, sağlam bir işe tutunmuş olur. Korku alâmeti, Allâh (c.c.)’un yasak ettiği şeyleri bırakmaktır. Ümit alâmeti ise Allâh (c.c.)’un emrine göre davranmaktır.Allah korkusunun alâmeti […]

“Ebû Bekr-i Sıddîk’ın vefatından sonra Hazret-i Ömer (r.a.); onun hanımını kendi nikâhına aldı. Evine götürdükten sonra ona: “Ey temiz hanım, iyi bil ki, seni kendi nefsimin arzusu için nikâh etmedim. Maksadım şudur ki, biz Sıddîkın (r.a.) gündüz hayâtını gördük, ama gece hayâtını, geceyi nasıl geçirdiğini bilmeyiz. Şimdi bize, onun gecesinin, nasıl geçtiğini, geceyi nasıl ihya […]