Tag Archives: dua

Dua-ı Arş Dua-ı Arş. Ramazan ayı yaklaşmaktadır. Ramazan ayının başında, sonunda veya ortasında üç defa okunacak duayı sizlerle paylaşıyoruz. Ramazan Ayında Okunacak Dua Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm “Allâhü Râbbün ahadün samedün ferdün li’l-‘âlemîne, nebîyyinâ Muhammedin erselehu mübeşşiran. Li’l-kâfirîne münzirûne münzîran mine’n-nâri ve münziran nebîyyinâ Muhammedün ahadün, hâmidün ve kâsimun ve şâhidün li’l-mü’minîne ve kâimun nebîyyinâ Muhammedün vehüve nebîyyü’l- […]

Hıfz Duaları Hıfz Duaları. Her türlü kötülükten korunmak için okunacak dua. Hastalılardan korunmak için dua. Muhafaza altında olmak için her gün okunacak duâlar:E‘ûzu bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm.Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm.Tehassantü bi-zî’l-mülki ve’l-melekûti, va‘tesamtü bi’l-‘izzeti ve’l-ceberûti ve tevekkeltü ‘alâ’l-meliki’l- hayyi’l- kayyûmi’lhalîmi’llezî lâ-yenâmu ve lâ-yemûtu. Dahaltü fî hirzi’llâhi. Dehaltü fî hifzi’llâhi. Dehaltü fî emâni’llâhi bi-hakki kâf hâ yâ ‘ayn sâd. Küfîtü ve […]

Zorlukla Karşılaşıldığında Yapılması Gereken Zorlukla Karşılaşıldığında Yapılması Gereken. Namaz Allâhü Te‘âlâ’nın büyük bir râhmetidir. Her türlü zorlukta namaza yönelmek Allâhü Te’âla’nın râhmetine yönelmek demektir. Hz. Huzeyfe (r.a.) buyuruyor ki: “Resûl-i Ekrem (s.a.v.) bir zorlukla karşılaşınca derhâl namaza yönelirdi. (İmâm Ahmed) Namaz Allâhü Te‘âlâ’nın büyük bir râhmetidir. Her türlü zorlukta namaza yönelmek Allâhü Te’âla’nın râhmetine yönelmek […]

Muharrem Ayının Birinci Günü Okunacak Dualar ve Yapılacak Zikirler Muharrem Ayının Birinci Günü Okunacak Dualar ve Yapılacak Zikirler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Aşağıdaki duâ, üç defa okunmalıdır:Bi-smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Ve sallâllâhu ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihî ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-gadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlüke’l-‘azîm ve cûdüke’l-‘amîmü’l-mu‘avvelü ve hâzâ ‘âmun cedîdün gad agbele nes’elüke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve […]

  İsmâil Hakkı Bursevî’nin Oğluna Nasîhatleri Bu yazımızda İsmâil Hakkı Bursevî’nin Oğluna Nasîhatlerini sizler için derledik Evlâdım, insan, kalbini ve bütün âzâlarını haramdan korumalıdır. Ey oğlum, çok uyuma. Özellikle sabah namazından sonra işrak vaktine kadar yaz ve kış uyanık olup zikirle meşgul ol. Aile ve evlâdından mükellef olanları da uyutma ve onlara namaz kıldır. Onları […]