Tag Archives: DOMUZUN HARAM OLMASININ HİKMETLERİ

Domuz Eti Niçin Haram? Domuz Eti Niçin Haram? başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Bir şeyin helâl veya haram olması, Allâh (c.c.)’un emrine tâbidir. Allâh (c.c.) bir şeye ‘’helâl’’ derse helâl, ‘’haram’’ derse haram olur. Yani din bir imtihândır, insanlara yapılan bir tekliftir. Dinimizin yasakladığı hususlardan birisi de, domuz etidir. Bu yasaklamanın, pek çok hikmeti vardır. Biz, […]

Hikmeti Sual Olunmayan Ameller Hikmeti Sual Olunmayan Ameller başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Kendisi ile sorumlu tutulduğumuz fiillerimiz iki kısımdır. Birisi, genel manada aklımızla, hikmetini anladığımız fiillerdir. Meselâ, namaz, zekât ve oruç gibi. Çünkü namaz, Yaratan’a sırf bir tevazu ve yalvarıp yakarmadır. Zekât, fakirin ihtiyacını gidermeye çalışmaktır. Oruç ise, şehveti kırma hususunda bir sa’y-ü gayrettir. Diğeri, […]

Organ Nakli ve Estetik Organ Nakli ve Estetik. Organ nakli, haram fiilleri ihtiva eden bir ameliyeler bütünü olup Allâh (c.c.)’un yarattığı heyet ve suretin değiştirilmesinin haram ve yasak olması dolayısıyla caiz değildir. Organlar üzerindeki tasarruf yetkisi yalnızca Allâh (c.c.)’a aittir. Organ nakli Allâh (c.c.)’un haklarından bir hakta, O’nun izni ya da emri olmaksızın tasarrufta bulunmak […]

İlahî yasaklar için bir müminin, her zaman bilimsel bir gerekçe bulması gerekmemektedir. Bununla birlikte bir mü’min, böyle bir bilimsel gerekçeyi görmüş ve bulmuşsa, îmânlarını artırmaya vesile olacağını düşündüğü bu bilgiyi diğer müminlerle paylaşmalıdır. Böyle yapılırsa, Kur’ân’ın güvenirliliği daha da güçlendirilmiş olacaktır. Biz inanıyoruz ki, tüm Kur’ânî ifâdeler doğrudur ve eğer bilim henüz bugün onları tasdik […]