Tag Archives: DOĞU TÜRKİSTAN’IN BİTMEYEN ÇİLESİ

Doğu Türkistan’da Çin Zulmü Doğu Türkistan’da Çin Zulmü. Doğu Türkistan halkı Çinlilerin zulüm ve işkencelerine her gün, her saatte ma’rûz kalmaktadırlar.  Kızıl Çin’in Doğu Türkistan’ı fiilen işgal ettiği 1949 senesinden 1953 senesine kadar geçen dört sene zarfında kitleler hâlinde tutuklayıp çeşitli şekillerde öldürdüğü Doğu Türkistanlıların sayısı 1.000.000 (bir milyon)’a yakındır. Bu dönemde köylerde yemekhâneler tesis […]

Dünya genelinden soykırımlardan en büyüklerinden biri Türklerin anayurdu Doğu Türkistan’da yaşanmaktadır. Burada bulunan halkın dinlerini yaşamalarına izin verilmediği gibi yargısız infazlarla nüfus dengesini bozarak ve genç kızları kötü yola düşürüp nesli bozarak büyük bir zulüm yapılmaktadır. 1949 yılından bugüne Çin’in işgali altındaki Doğu Türkistan’da uyguladığı zulüm sadece insanları değil, bölgedeki ekosistemi de hedef almıştır. Tarım […]