Tag Archives: DÎNLERARASI DİYALOG İHANETİ-1

Dinlerarası Diyalog Tuzağı Dinlerarası Diyalog Tuzağı.Hıristiyan Batı âlemi, İslâmiyeti yok etmek için yaptığı asırlar süren mücadeleden bir netice alamayınca; kendileri ile uyumlu, istedikleri tarafa yönlendirebilecekleri, sınırlarını kendilerinin çizdiği yeni bir “İslâm” yeni bir “Müslümân” modeli geliştirmeye karar verdi. Misyonerler Dinlerarası Diyalog fikrini, dini bilgilerde naklî yani vahyi esas alan “Ehl-i Sünnet” inancına sahip Müslümanlara kabul […]

Dinlerarası Diyaloğun Hedefi Dinlerarası Diyaloğun Hedefi. Dinlerarası diyalog ile Hıristiyanlığın da hak bir din olduğu, korkulacak bir şey olmadığı konusu işlenerek, Müslümanların Hıristiyanlara karşı olan husumetini kırmayı gaye edindiler. Müslüman halkı Hıristiyanlaştırmak için faaliyet gösteren misyonerler, Ortadoğu’da büyük bir dirençle karşılaştılar. Bunu kırmak için, bu bölgede yaşayan Müslümanların, dini şuurunun yok edilmesi gerekiyordu. Dinlerarası diyalog […]

İmanı ve İslam’ı öğreten, yanlışları düzelten, insanı ve kâinatı doğru anlamaya yönelten kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerîm, hiçbir zaman dinlerarası diyalog gibi bir süreci başlatmamıştır. Henüz Müslümân olmamış herkesi tevhid akidesine davet etmiştir. Onların asıllarında da var olan ve fakat mevcut hallerinde bulunmayan peygamberlik ve tevhid akidesine çağrı vardır. Ortak nokta “olan” değil, “olması gereken”dir. Aksi […]