Tag Archives: DÎNİMİZDE DANS VE MÜZİĞİN HÜKMÜ

İmâm-ı Birgivi rahmetullâhi teâlâ aleyh der ki: İmâm-ı Bezzazi Fetevâ’sında İmâm-ı Kurtubi’nin şöyle dediğini naklediyor: Şarkı türkü söylemek, tanbur, ud ve benzeri çalgıları çalmak, raksetmek, müctehid âlimlerin söz birliği ile haramdır. Mezheb sahibi dört imâma göre böyledir. Sofilerin zikrederken tuhaf hareketler göstermesi, günah bakımından diğer oyunlardan daha şiddetlidir. Çünkü onların bu hareketi ibâdet namına yapılmaktadır. […]