Tag Archives: ÇÖREK OTU BÜTÜN HASTALIKLARA ŞİFÂDIR

Şeyh Muhyiddin-i Arabî (k.s.) hazretleri, “el-Futûhatü’IMekkiyye” isimli kitabının vasiyetlerinde şöyle der: Bizim yanımızda insanların ileri gelenlerinden biri cüzzam hastalığına mübtelâ oldu. Cüzzam hastalığından Allâhü Te‘âlâ hazretlerine sığınırız. Onu gören bütün tabipler (ve mahir doktorlar) onun için; – “Cüzzam hastalığı tam olarak bu adama yerleşmiş! Bu hastalığın artık tedâvi edilmesi mümkün değildir!” dediler. Kendisine Sa’d es-Suûd […]