Tag Archives: CİNLERE FETVÂ VEREN ÂLİM İBN-İ KEMAL

Zenbilli Ali Efendi ve Karıncanın Hakkı Zenbilli Ali Efendi ve Karıncanın Hakkı. Osmanlı’da şeyhülislamlar, padişahların yanında, devlet işlerini istişare ettikleri önemli bir konuma sahipti ve padişahlar tarafından oldukça hürmet görürlerdi. Bu alimlerden biri de Zenbilli Ali Efendi’ydi. Fetva isteyenlerin sorularını evinin camından devamlı olarak sarkıttığı zenbil denilen sepete koyar, cevaplarını da yine buradan verirdi. Peki, […]

Asıl adı Semseddin Ahmed olan İbn Kemâl 873/1468 de Tokat’ta doğmuştur. Babası Süleyman Celebi, devrinin tanınmış kumandanlarından idi… Baba tarafından asker, anne tarafından ise ilim ile meşgul olan bir aileye mensup bulunan İbn Kemâl, ailesinin nezaretinde iyi bir tahsilden sonra, baba mesleği askerliği seçmiştir. Genç bir sipahi iken, yüksek devlet erkânı huzurunda iştirak ettiği bir […]