Tag Archives: CENNET’TE CENAB-I HAKK’IN GÖRÜLMESİ

Din Gününün Meliki Din Gününün Meliki başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Cenâb-ı Allâh, kendisini: “Din Gününün Melîki” olarak tavsif edince, adâletinin tam olduğunu âlemlere açıklayarak şöyle buyurmuştur: “Senin Rabbin kullarına asla zulmetmez.” (Fussilet s. 46) Sonra Cenâb-ı Allâh, adâletini şöyle açıklamıştır: “Biz kıyamet gününde adâlet terazileri koyacağız. Artık hiç bir kimse, en ufak bir zulme bile […]

Allah’ın Sevgili Kulları Allah’ın Sevgili Kulları. Allahu Teala’nın sevgili kulları kimlerdir? sorusuna cevap niteliğinde derlediğimiz yazımızı istifadenize sunuyoruz. Ebû Hüreyre (r.a.) diyor ki; Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ümmetimden ilk cennete girenlerin yüzü, mehtaplı gecede görünen ay gibidir. Bundan sonra girenlerin yüzü, gökte pırıl pırıl parlayan yıldızlar gibidir. Bundan sonrakiler, durumlarına göredir. Onların tarakları altındır. Buhurdanlıklarında […]

İstediğinizde Firdevs’i İsteyiniz İstediğinizde Firdevs’i İsteyiniz. Firdevs cenneti derece bakımından en yükseğidir. Cennetin dört nehri de ona akmaktadır. Arş onun üstündedir. Allâh (c.c.)’dan cenneti istediğiniz zaman, Fîrdevs’i isteyiniz.” Ebû Hüreyre (r.a.)’dan naklen Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurur: “Allâhü Te‘âlâ, salih kullarına hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği, kimsenin hatırından geçmeyen nimetler hazırlamıştır.” Ebû Hüreyre (r.a.) diyor […]

Allah’ın Kuluna İkramı Allah’ın Kuluna İkramı. Allah-u Teala’nın cennete ki ikramı ile ilgili yazımızı istifadenize sunuyoruz. İbn Mes’ud (r.a.)’dan rivâyet edilmiştir. İnsanlar, toptan sırata varırlar. Onların sırata varmaları cehennemin çevresinde kıyama durmalarıdır. Bundan sonra derecelerine göre, sırattan geçerler. Onlardan bir kısmı şimşek gibi geçer; diğer bir kısmı, yel gibi geçer. Onlardan bir kısmı, kuş gibi […]

Nebi Sallallahü Aleyhi ve Sellem’i Rüyada Görmek İçin Nebi Sallallahü Aleyhi ve Sellem’i Rüyada Görmek İçin başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Şeyh Abdülkerim Ciylî (k.s.) der ki: “Sana, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’nin mübârek sûretini zihninde hep canlı tutmanı tavsiye ederim. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’nin mübârek sûreti yani şemâilini okuyup, anlayıp ve manâsını düşündükçe; ona ülfet edersin. […]

Cennette Kur’an Âyetleri Kadar Derece Vardır Cennette Kur’an Âyetleri Kadar Derece Vardır başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdular: “Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyip okuyan ve onunla amel eden kimselere hürmet ediniz. Kim onlara hürmet ederse bana hürmet etmiş olur.”Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki: “Kur’ân-ı Kerîm’i okuyunuz. Muhakkak Allâhü Te’âlâ kalbinde Kur’ân-ı Kerîm bulunan kimseye […]

Cennete Girecek Hayvan Türleri Cennete Girecek Hayvan Türleri. Rivâyetlere göre, Hz. Salih (a.s.)’ın Devesi, Hz. Süleyman (a.s.)’ın Hüdhüd’ü ve Karınca’sı, Ashâb-ı Kehf’in Köpeği… gibi bazı hayvanlar, ruh ve cesetleriyle birlikte cennete gireceklerdir. Hayvanların şuuru olmadığından cennette yapacakları bir vazifeleri de yoktur. Cehenneme gitmeleri halinde ise, hılkatları itibariyle sıkıntı çekmeleri kaçınılmaz olduğundan oraya gitmeleri de ilahî […]

İmâm Müslim’in rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: – Cennet ehli cennete girdikleri zaman yüce ve münezzeh olan Allâh: – Bir şey istiyor musunuz ki (nimetlerinizi) artırayım? Buyurur. Cennet ahalisi de: – (Ey Rabbimiz) sen bizim yüzlerimizi ağartmadın mı? Bizleri (cehennem) ateşinden kurtarıp cennete girdirmedin mi? derler. Bunun üzerine Allâhü Te‘âlâ […]