Tag Archives: CENNET HALKININ EN AŞAĞI VE EN YÜKSEK DERECEDE OLANLARI

İstediğinizde Firdevs’i İsteyiniz İstediğinizde Firdevs’i İsteyiniz. Firdevs cenneti derece bakımından en yükseğidir. Cennetin dört nehri de ona akmaktadır. Arş onun üstündedir. Allâh (c.c.)’dan cenneti istediğiniz zaman, Fîrdevs’i isteyiniz.” Ebû Hüreyre (r.a.)’dan naklen Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurur: “Allâhü Te‘âlâ, salih kullarına hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği, kimsenin hatırından geçmeyen nimetler hazırlamıştır.” Ebû Hüreyre (r.a.) diyor […]

Allah’ın Kuluna İkramı Allah’ın Kuluna İkramı. Allah-u Teala’nın cennete ki ikramı ile ilgili yazımızı istifadenize sunuyoruz. İbn Mes’ud (r.a.)’dan rivâyet edilmiştir. İnsanlar, toptan sırata varırlar. Onların sırata varmaları cehennemin çevresinde kıyama durmalarıdır. Bundan sonra derecelerine göre, sırattan geçerler. Onlardan bir kısmı şimşek gibi geçer; diğer bir kısmı, yel gibi geçer. Onlardan bir kısmı, kuş gibi […]

Cennette Kur’an Âyetleri Kadar Derece Vardır Cennette Kur’an Âyetleri Kadar Derece Vardır başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdular: “Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyip okuyan ve onunla amel eden kimselere hürmet ediniz. Kim onlara hürmet ederse bana hürmet etmiş olur.”Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki: “Kur’ân-ı Kerîm’i okuyunuz. Muhakkak Allâhü Te’âlâ kalbinde Kur’ân-ı Kerîm bulunan kimseye […]

Cennete Girecek Hayvan Türleri Cennete Girecek Hayvan Türleri. Rivâyetlere göre, Hz. Salih (a.s.)’ın Devesi, Hz. Süleyman (a.s.)’ın Hüdhüd’ü ve Karınca’sı, Ashâb-ı Kehf’in Köpeği… gibi bazı hayvanlar, ruh ve cesetleriyle birlikte cennete gireceklerdir. Hayvanların şuuru olmadığından cennette yapacakları bir vazifeleri de yoktur. Cehenneme gitmeleri halinde ise, hılkatları itibariyle sıkıntı çekmeleri kaçınılmaz olduğundan oraya gitmeleri de ilahî […]

İmâm Buhârî’nin rivâyetindeki hadîs-i şerîfte Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Muhakkak ki ben cehennem ehlinin cehennemden en son çıkacak ve cennet ehlinin de cennete en son girecek olanını bilip duruyorum. Bu öyle bir kimse ki cehennem­den emekleye emekleye çıkar. Yüce ve münezzeh olan Allâhü Te‘âlâ ona: – Git cennete gir, buyurur. O kimse cennete […]