Tag Archives: CENÂB-I HAKK DİLERSE ATEŞE ATTIRIR AMA YAKMAZ

Ulu’l Azm denilen büyük peygamberlerden olan İbrahim (a.s.) kâfirler tarafından ateşe atılmıştır. O ateşin nasıl soğuk olup da yakmadığına dair üç ihtimal vardır. Birincisi: Ateşin hararetini ve yakmak halini Cenâb-ı Hakk’ın kaldırıp ateşin ancak ışığı kalmak suretiyle hâsıl olmuştur. Âyet-i Celîle’nin lafzına muvafık olan da budur. Bu hal İbrahim (a.s.)’ın mucizesidir. İkincisi: Hakk Teâlâ Hazretleri’nin […]