Tag Archives: BİSMİLLAHİRRAHMÂNİRRAHÎM

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Besmele, söyleyenlerin, zikredenlerin gıdasıdır. Kuvvetliler için izzet ve yükseklik, zayıflar için sığınak ve barınak, sevenler için nûr, müştâklar için neşedir. Besmele rûhların rahatı, bedenlerin kurtuluşudur. Besmele kalblerin nûru, işlerin nizâmıdır. Besmele sağlamların tâcıdır, kavuşanların ışığıdır. Besmele âşıkların zikridir. Besmele, kullarını şerefli ve aşağı kılma kudreti olan Hüdâ’nın ismidir. Besmele […]

Kur’ân-ı Kerîm’de her sûre başında Besmele-i Şerîfe’nin gelmesi ve Resûlullah (s.a.v.)’e ilk vahyin “Rabb’inin ism-i şerîfiyle oku!” âyetinin olması, onun şeref, kudret ve kutsiyetine yeterli delildir. Buhâri’den şöyle nakledilir: “Allâh lâfzı, İsm-i Â’zamdır. Zirâ; görülüyor ki, Kur’ân-ı Kerîm bütün esmâ-i ilâhîden evvel o isimle başlıyor. Allâh ism-i celîlinin “Elif”i alınsa, “Lillâh” kalır; “Lâm”ın birisi alınsa, […]