Tag Archives: bîrûnî

Bîrûnî’nin Üstadı: İbn Irak 349’da (960) Gîlân’da doğduğu sanılmaktadır. Sultan Mahmûd-u Gaznevî’nin daveti üzerine öğrencisi Bîrûnî ile birlikte Gazne’ye gitti ve ömrünün sonuna kadar orada yaşadı. İbn Irâk, şöhretini daha çok öğrencisi Bîrûnî ile birlikte yaptığı çalışmalara borçludur. Bîrûnî 390’da (1000) yazdığı el-Âs̱ ârü’l-bâḳıye’de “üstadım” diye İbn Irâk’a atıfta bulunurken İbn Irâk da 388’de (998) […]