Tag Archives: BERÂT GECESİ İBADETLERİ

Berat Gecesinde Okunacak Dualar Berat Gecesinde Okunacak Dualar başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz (Bu iki duâ akşamla yatsı arasında 3’er defa okunmalı ve okuyuştan önce Yâsîn-i Şerîf okunmalıdır.)Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- râhîm“Allâhümme yâ ze’l-menni velâ yümennü ‘aleyhi. Yâ ze’l-celâli ve’l-İkrâm. Yâ ze’t-tavli ve’l-in‘âm. Lâ- ilâhe illâ ente zahra’l-lâci’îne ve câre’l-müste’cirîne ve emâne’l-hâifîne. Allâhümme in-künte ketebtenî ‘ındeke fî ümmi’l-kitâbi […]

Berat Gecesi Kılınacak Namaz Berat Gecesi Kılınacak Namaz başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Bu gecede yüz rekat namâz kılınır. Bu durumda namâzın, her iki rek‘atında bir selâm verilir. Her rek‘atta Fâtiha’dan sonra 10 (on) İhlâs-ı Şerîf okunur. İsteğe göre bu namâz on rek‘at da kılınabilir. (O zamân her rek‘atta Fâtiha’dan sonra 100 (yüz) İhlâs-ı Şerîf okunur […]

Berat Gecesinin Fazileti Berat Gecesinin Fazileti. Berat gecesinin faziletini ayetler ve hadisler üzerinden sizler için derledik Bu gecenin fazileti Kur’ân ayetleriyle sabittir. Allahu Teâlâ, şöyle buyurur: ‘‘Hâ mîm. Parlak kitap Kur’ân hakkı için, gerçekten, biz, onu, mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz, (Kur’ân hükümleri ile) korkutanlardanız. Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. (Rızk, […]

Berat Kandiline Hazırlanıyor muyuz? Berat Kandiline Hazırlanıyor muyuz? Hadîs-i şerîfte: “Şa’ban ayının onbeşinci gecesi gelince, gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz” buyruldu. İbn Mâce’nin rivâyet ettiği, Emîrü’l Mü’minîn Alî (r.a.) onun da Resûlullâh (s.a.v.)’den bildirdikleri hadîs-i şerîfte: “Şa’ban ayının onbeşinci gecesi gelince, gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz” buyruldu. Allâhü Te‘âlâ, bu gecede mü’min kullarına kurtuluş berâti […]

Şaban Ayının Faziletleri Şaban Ayının Faziletleri. Mü’minler Şâ’ban Ayı’nda gâfil bulunmayıp, işlemiş olduğu günâhlara tevbe ve istiğfâr ederek, Ramazân Ayı’nı karşılamak için bir fırsat ayıdır. Hz. Âişe (r.anhâ) buyurmuştur ki: “Resûlullâh (s.a.v.)’in Ramazân Ayı’ndan başka hiçbir ayı baştan sona kadar oruçlu geçirdiğini görmedim. Şâ’ban Ayı’nda oruç tuttuğu kadar da başka hiçbir ayda oruç tuttuğunu görmedim. […]

Bu geceler hayırların mevsimi ve (uhrevî) ticaretlerin de tanzim edildiği zamandır. Tâcir bir kimse mevsimlerin değer­lendirmesinden gâfil olduğu zaman, kâr edemeyeceği gibi, mürid de vakitlerin faziletlerinden gâfil bulunduğu zaman zaferi elde edemez. Akşam namâzını edâdan sonra, üç defa Yasîn-i Şerîf okunur. Her Yâsîn’den sonra bir defa Berât duâları okunur. Bu Berât duâları; ilk okuyuşta Cenâb-ı […]