Tag Archives: AYNAYA BAKINCA YAPILACAK DUA

Elbise Giyerken Okunacak Dua Elbise Giyerken Okunacak Dua. Elbise giyerken, kişinin niyeti o elbiseyle Allâh (c.c.)’un emirlerini yerine getirmek ve avret mahallini, vücudunun örtülmesi gereken yerlerini örtmek olmalıdır.  Elbise giyerken, kişinin niyeti o elbiseyle Allâh (c.c.)’un emirlerini yerine getirmek ve avret mahallini, vücudunun örtülmesi gereken yerlerini örtmek olmalıdır. Kişinin niyeti asla insanlara gösteriş yapmak olmamalıdır. […]

Hıfz Duaları Hıfz Duaları. Her türlü kötülükten korunmak için okunacak dua. Hastalılardan korunmak için dua. Muhafaza altında olmak için her gün okunacak duâlar:E‘ûzu bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm.Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm.Tehassantü bi-zî’l-mülki ve’l-melekûti, va‘tesamtü bi’l-‘izzeti ve’l-ceberûti ve tevekkeltü ‘alâ’l-meliki’l- hayyi’l- kayyûmi’lhalîmi’llezî lâ-yenâmu ve lâ-yemûtu. Dahaltü fî hirzi’llâhi. Dehaltü fî hifzi’llâhi. Dehaltü fî emâni’llâhi bi-hakki kâf hâ yâ ‘ayn sâd. Küfîtü ve […]