Tag Archives: ASTRONOMİ VE MATEMATİK ALİMİ BATTANİ

Batılı Kaynaklara Göre Eski Türkler Batılı Kaynaklara Göre Eski Türkler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. “Türk köylüsü doğuştan sahip olduğu liyakat ve zeka itibariyle Fransız ya da Polonya köylüsünden çok üstündür. Hristiyan köylüleri arasında bulunduğu zaman Türk köylüsü, tâbileri arasında bulunan bir asilzadeymiş gibi görünür.” Souvenirs Anecdotiques Sur La Turquie (1820-1870). “Hürmetkâr fakat şahsiyet sahibi bir […]

Deniz Bilimci İbn-i Mâcid Deniz Bilimci İbn-i Mâcid. İsmi, Ahmed bin Mâcid bin Muhammed bin Amr olup, lakâbı Şihâbüddîn’dir. Eserlerinden anlaşıldığına göre, 15. asrın ilk yarısında, takriben 1435 senesinde Arabistan’ın Umman sahilindeki Culfan bölgesinde doğdu. 1501 senesinde vefât etti. Arabistan’da yetişmiş meşhûr müslüman coğrafyacısı ve denizcisidir. İsmi, Ahmed bin Mâcid bin Muhammed bin Amr olup, […]

Hayatta Başarının Sırları-1 Hayatta Başarının Sırları-1. Ord.Prof.Ali Fuat Başgil‘in Gençlerle Başbaşa eserinden derlenen yazımızı istifadenize sunuyoruz. İş ve çalışma hayatının özellikle de başarılı olmanın, düşünen aklın şaşmaz kanunları halinde, bir takım genel ve rasyonel kanunları vardır:Çalışmak için uygun gün ve saat bekleme. Bil ki her gün, her saat çalışmanın en uygun zamanıdır. Çalışmak için uygun […]

Müslüman Astronomların Dünyanın Dönmesi ile ilgili Çalışmaları Müslüman Astronomların Dünyanın Dönmesi ile ilgili Çalışmaları. Müslüman astronomların yeryüzünün dönmesine ilişkin görüş ve hipotezler ile gezegen teorileri ise şu şekildedir; coğrafyacı İbn Rüsteh yüzyılın son birçok teorinin yanı sıra, dünyanın merkezinde değil de evrende bulunduğuna, güneşin ve en uzak gök kürenin değil, dünyanın kendisinin döndüğüne ilişkin teoriyi […]

Meşhur Matematikçi: Gelenbevi İsmail Efendi Meşhur Matematikçi: Gelenbevi İsmail Efendi.Hanefî Mezhebi fıkıh ve kelâm âlimi, kadı, meşhûr Osmanlı matematikçisidir. elenbevî İsmâil Efendi’nin fen sahasında asıl mühim eseri, ömrünün sonlarına doğru yazdığı “Cebir” kitabıdır. Hanefî Mezhebi fıkıh ve kelâm âlimi, kadı, meşhûr Osmanlı matematikçisidir. 1143 (M.1730) senesinde Manisa’ya bağlı Kırkağaç kazasının, Gelenbe kasabasında doğdu. Doğduğu yere […]

Psikiyatri İlmi Öncülerinden: Ebu Zeyd Belhi Psikiyatri İlmi Öncülerinden: Ebu Zeyd Belhi. Ebû Zeyd; fizik, astronomi, matematik, târih, coğrafya, tıb, edebiyat, fıkıh ve kelâm ilimleri ile ilgili altmışa yakın eser yazdı. Suvar-ul-akâlîm-il-İslâmiyye adlı eserinde yerin resmini kullanan ilk İslâm âlimidir. İsmi Ahmed bin Sehl el-Belhî olup, künyesi Ebû Zeyd’dir. 849 (H. 235) senesinde Belh’e bağlı […]

Müslüman astronom, astrolog ve matematikçidir. Şu anda Türkiye’de bulunan Urfa şehrinin bir ilçesi olan Harran’da doğmuştur. Battani’nin astronomideki en çok bilinen başarılarından biri Güneş Yılını 365 gün, 5 saat,46 dakika ve 24 saniye olarak ölçmüş olmasıdır. Battani’nin Zij adı verilen çalışması Kepler, Tycho Brahe gibi Avrupalı astronomlar üzerinde büyük bir etki oluşturmuştur. Kopernik, Zij kitabı […]