Tag Archives: ASHÂB’IN TEVÂZUU

Ashab-ı Kiram’ın Nebi  Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den Gelen Şerefleri Ashab-ı Kiram’ın, Nebi  Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den Gelen Şerefleri. Ehli Sünnet uleması, istisnasız bütün ashabın adalet ve sadakatine ittifak etmiştir.  Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’i her varlıktan daha fazla sevmek ve saymak lazımdır. O (s.a.v.)’in temiz âlini ve mübarek Ashâbı (r.a.e.)’i sevmek şarttır. Onların şereflerini Cenâb-ı Hâkk şöyle […]

Ashab’ın Sözlerine Müracaat Etmek Ashab’ın Sözlerine Müracaat Etmek başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. İbn Hazm ve ona uyan Zâhiriler, ilimden yalnızca şu sözü ezberlemişlerdir: “Allâh Resûlü (s.a.v.)’in sözü dışında kimsenin sözü huccet ve delil değildir.” Bu söz kendi mânâsıyla doğrudur. Fakat bunlar ondan batıl bir mana kasdetmişlerdir. Evet teşrî ve tesis (hüküm koyma ve icra etme) […]

Mervezi Z’ir (r.a.)’den nakleder: Hz. Ömer (r.a.)’in bir bayramda, çıplak ayakla mescide geldiğini gördüm. Hz. Ömer (r.a.): “Essâlâtu” diye bağırttı. Halk toplandıktan sonra Hz. Ömer (r.a.) minbere çıktı. Allâh (c.c.)’a, lâyık olduğu şekilde hamd ve sena ettikten sonra Peygamber (s.a.v.)’e sâlât u selâm getirdi ve: “Ey insanlar! Ben Mahzum oğulları kabilesinde teyzelerime çobanlık yaptığımı hatırlıyorum. […]