Tag Archives: ASHÂB (R.A.E.)’DEKİ ALLÂH (C.C.) KORKUSU

Ashabı Kiram’ın Hepsi Hak Üzeredir Ashabı Kiram’ın Hepsi Hak Üzeredir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Geçmiş ulema Resûlullâh (s.a.v.)’in Ashâbı (r.a.e) arasında geçen olaylar hakkında uzak durmak, dilleri onlara kusur ve eksiklik içeren sözlerden temiz tutmak görüşündedirler. İbn Kudame el-Makdisî, Lum’atu’l-İtikad adlı eserinde der ki; “Sahabelerin kötülüklerinden ve onların arasında geçenlerden bahsetmekten uzak durmak, üstünlüklerine inanmak […]

Ashab-ı Kiram’ın Nebi  Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den Gelen Şerefleri Ashab-ı Kiram’ın, Nebi  Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den Gelen Şerefleri. Ehli Sünnet uleması, istisnasız bütün ashabın adalet ve sadakatine ittifak etmiştir.  Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’i her varlıktan daha fazla sevmek ve saymak lazımdır. O (s.a.v.)’in temiz âlini ve mübarek Ashâbı (r.a.e.)’i sevmek şarttır. Onların şereflerini Cenâb-ı Hâkk şöyle […]

Ashab-ı Kiram’a Sövmek, Noksanlık İsnat Etmek Haramdır Ashab-ı Kiram Efendilerimiz’e Sövmek, Noksanlık İsnat Etmek Haramdır. Resûlullâh (s.a.v.) ashâba söven ve ezâ edenlerin kendisine ezâ ettiklerini bildirmiştir. Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’e ezâ etmek ise haramdır. Abdullah b. Muğaffel (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu:“Ashâbım hakkında Allâh (c.c.)’dan korkunuz. Benden sonra onları lânete hedef tutmayın. Kim […]

Allah Korkusu Allah Korkusu‘nun bir kimse üzerinde bazı alametleri vardır. Bu alametler ile ilgili yazımızı istifadenize sunuyoruz. Mâlik b. Dinar (rh.a.) şöyle der: “Bir kimse, özünde korku alâmetini ve ümit nişanını görürse, sağlam bir işe tutunmuş olur. Korku alâmeti, Allâh (c.c.)’un yasak ettiği şeyleri bırakmaktır. Ümit alâmeti ise Allâh (c.c.)’un emrine göre davranmaktır.Allah korkusunun alâmeti […]

Ensar’dan bir gencin kalbine Allâh (c.c) korkusu girmiş; cehennem bahsi geldi mi ağlıyordu. Sonunda bu durumun etkisiyle evinden çıkamaz oldu. Yakınları onun bu halini Hz. Peygamber (s.a.v.)’e haber verdiler. O da bu genci ziyaret etmek için evine gitti. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kendisini ziyarete geldiğini gören genç kalktı ve onun boynuna sarıldı; sonra da ölü olarak […]