Tag Archives: ALLÂHÜ TEÂLÂ (C.C.)’YA HÂMD

Allahü Teala’ya Hamd Allahü Teala’ya Hamd başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.   Hâmd, övmek ve güzellikle vasfetmektir ki, kemâl sıfatlarla sıfatlanmış Allâhü Te‘âlâ’dan başkasına yapılmaz. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadîs-i şerîflerinde: “Elhamdülillâh, şükrün başıdır” ve “Cenâb-ı Hâkk’ın nimetlerine hamd-ü senâ, insanı nimetin zevâlinden (azalmasından, elden çıkmasından) emîn kılar (korur)” buyurarak hâmdetmenin önemini vurgulamıştır. Çünkü şükür; lisân, kalp […]