Tag Archives: ALLÂH İÇİN MEKAN DÜŞÜNÜLEMEZ

Allah’ın Sıfatları Allah’ın Sıfatları başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Bütün farzlardan önce Allâhü Te‘âlâ’yı anlamak, (Ehl-i Sünnet İtikâdı’na göre ona inanmak), Allâhü Te‘âlâ’nın “Vâcibü’l-Vücûd” olduğunu bilmek akıllı ve buluğa ermiş herkes üzerine borçtur. Allâh (c.c.)’a îmân Cenâb-ı Allâh’ın varlığına, birliğine, eksik sıfatlardan münezzeh ve kemâl sıfatları ile vasıflanmış olduğuna inanmaktır. Allâh mevcûddur, yaratandır, öldürendir, diriltendir, ortağı […]

Asrının en büyük âlim ve muhaddislerinden olan Hâfız İbni Hacer el-Askalânî (r.h.), Sahîh-i Buhârî’nin şerhi olan Fethu’l- Bârî isimli eserinde buyuruyor ki: “Ehl-i Sünnet Allâh’ın yed (el) sıfatının uzuv olmadığında ittifak etmişlerdir. “Allâhü Te‘âlâ zâtıyla arşdadır” itikâdı yanlıştır. Arş’a istivâ, Allâhü Te‘âlâ’nın arşa istikrar etmesi (karar kılması) mânâsında değildir. Allâhü Te‘âlâ hareket, intikal, hülûl, mahlûkâtın […]