Tag Archives: ALLÂH (C.C.)’YA “NİÇİN” DİYE SORULMAZ

Kadere îmân temel îmân esaslarındandır. Kader konusu, kelam ilminin en ince ve zor konusudur. Kadere îmân etmek vâcibtir. Lakin onun mahiyetini ve gerçek sırrını araştırmak bid’attır. Çünkü insanoğlunün aklı bu ilahi sırrın mahiyetini bilmekten ve çözmekten acizdir. Akıl ile bu sırrı çözmeye kalkışanlar içinden çıkamadıktan gibi kimileri de sapmıştır. Bazıları diyor ki: “Mademki Allâhü Te‘âlâ’nın […]