Tag Archives: ALLÂH (C.C.)’U ÇOK FAZLA SEVEN SAHÂBI HZ. SALIM (R.A.)

Sahabe’den Addas Radıyallahu Anh Sahabe’den Addas Radıyallahu Anh başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Şeybe b. Rebia’nın azatlısıdır. Mavsıl köylerinden biri olan Ninova halkından bir Hristiyan idi. Taif’te Peygamber (s.a.v.) ile karşılaştı. İbn İshâk şöyle demiştir: “Şeybe ve Utbe Taif’te idiler. Peygamber (s.a.v.) Taiflileri İslâm’a çağırdığında reddettikleri zaman bu ikisi şahit olmuşlardı. Addas (r.a.)’e dediler ki: “Şu […]

Ashâb-ı Bedir’dendir ve Sahâbinin kurâ ve fuzulâsından ma‘duddur. Medine-i Münevvere’ye Hicret-i Seniyeden (Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in hicreti) evvel hicret ederek muhacirine imâmet etmiştir. Bir gün Hz. Âişe (r.anhâ) bir güzel tilâvet işitip dinlemek için oturmuş ve Huzûr-u Resûlullâh (s.a.v.)’e gelmekte teahhür (geç kalmak) etmişti. Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz sebeb-i teahhürünü (geç kalma sebebini) sual buyurdukta: “Bir güzel […]