Tag Archives: alışveriş

Alışveriş Adabı Alışveriş Adabı başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Tüccar için müstehap olan, ticareti, kendisini farzları eda etmekten almamalıdır. Namaz vakti geldiği zaman, ticareti bırakmalıdır: Böyle yaparsa, şu âyette anlatılan zümreye dahil olur: “Onlar, öyle kimselerdir ki; ne ticaret, ne de alışveriş onları Allâh’ın zikrinden, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyar. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak […]

Alışveriş Âdabı Alış ve satış hükümlerini bilmedikçe, insanın ticaretle uğraşması doğru olmaz. Neyin caiz olduğunu, neyin caiz olmadığını bilmelidir. Hz. Ömer (r.a.)’in şöyle dediği anlatılır: “Dinî inceliklere vâkıf olmayan, pazarlarımızda alışveriş yapmasın.” Ali b. Ebî Talib (r.a.)’in şöyle dediği anlatılır: “Bir kimse, dinî inceliklere vâkıf olmadan ticarete başlarsa, faize dalar. Sonra yine dalar; sonra yine […]