Tag Archives: ÂHİR ZAMANDAKİ HÂLİMİZ VE ÇÖZÜM

Zamanı Dolu Dolu Yaşamak Zamanı Dolu Dolu Yaşamak başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. İmâm Evzaî (rh.a.) Hazretleri buyurdu: “Kul, dünyâdaki her ânından kıyamette hesâp ve sorguya çekilecek. Hem de gün gün, saat saat. Bu durumda, Allâhü Te’âlâ Hazretleri’ni anmadığı bir an karşısına çıkınca, pişman olur ve kendini parçalamak ister.” “Bizim, hayatlarına yetiştiğimiz insanlar şöyleydi: Gece uykusundan […]

Asrımızda, bütün dünyada, dînin esasına uymayan, akâid ve amelde esasla bağdaşmayan, dîni, aklî, felsefî cereyanlar görülmektedir. Nerede ise, mezhebsizlik mezhebi ortaya çıkarılmakta Selefilik, Şiilik ve benzerleri hak mezheb ve doğru yol olarak sunulmaktadır. Ayrıca büyük bir tehlike de, tasavvuf ve tarîkatler oyuncak hâline getirilmektedir. İmân bilgileri, ehl-i sünnet akaidi, farzlar, haramlar, vâcibler, mekruhlar, Sünnet-i Seniyye’ler […]